10.10.2004

שמי גדי שלוש, נצר למשפחת מייסדי העיר תל-אביב ולשכונות העבריות הראשונות מחוץ ליפו. קיבלתי על עצמי לעמוד בראש צוות שמטרתו היתה לכנס את המשפחה לדורותיה בבית המשפחה בנווה צדק.

יובל כספי ואנוכי הגיענו ביד המקרה, דרך האינטרנט, לגב ‘ורד נבון. היינו במצוקה רבה הן בהיבט המקצועי – גרפי והן בהיבט הזמן. רבים הם בעלי המקצוע בתחום, ואולם- מה שמצאנו לפנינו זה את אותה התגייסות ומחוייבות שנדיר לפגוש אותם בין בעלי מקצוע רבים. מהרגע הראשון שנגעו ידיה בחומרים שלפניה, תוך זמן קצר עמדה לידינו יצירה שרבים היו מתברכים בה. בלוח הזמנים הקצר שעמד לרשותה הרי זהו הישג כפול ומכופל.
אינני בטוח שהיינו עומדים ביעדינו ללא אופיה האישי וניסיונה המקצועי של ורד.
אנו חבים לה את תרומתה הנכבדה להצלחת האירוע.

בברכה,
גדי שלוש